Ervaar Oosterwold!

In de wijk Oosterwold in Almere hebben bewoners verregaande invloed op de stedelijke ontwikkeling. Het is een unieke wijk waarin bewoners zelf vorm geven aan hun woningen, tuinen, huizen, straten, energievoorziening en zelfs riolering en waterzuivering. Hoe ver kan een overheid gaan met het afstoten van taken en verantwoordelijkheden naar haar bewoners? Wat zijn de voor- en de nadelen? In dit college gaat moderator Natasja van den Berg (Tertium) in gesprek met Lilian van Karnenbeek, postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar Oosterwold, een experimentele vorm van DIY stadsontwikkeling. Michiel Stapper (Tilburg Universiteit) reageert.