Kan je met burgers een contract afsluiten?

Als bewoners hun mening willen geven bij grootschalige projecten in de gebiedsontwikkeling, betekent dat vaak dat ze zich moeten invechten. Is het mogelijk om afspraken met omwonenden op papier te zetten? Wat levert dat op? In dit college gaat moderator Natasja van den Berg in gesprek met onderzoeker Michiel Stapper (Universiteit Tilburg). Hij heeft, onder meer in Amsterdam en Hamburg, onderzoek gedaan naar de rol van contracten met bewoners in gebiedsontwikkeling. Samen met onderzoeker Lilian van Karnenbeek (Universiteit Utrecht) gaat hij ook in op de inclusiviteit van participatietrajecten, het buurtbelang versus het algemeen belang en de allereerste participatie staking van Nederland besproken.