Participatiecontracten

Contracten kunnen ingezet worden om participatietrajecten te verbeteren. Onduidelijkheden kunnen worden weggenomen en overeenkomsten kunnen worden gemaakt voor een transparanter en helderder proces voor alle partijen.

 

Michiel Stapper is Assistant Professor bij Tilburg Universiteit en onderzoeker op het gebied van inspraakprocedures en participatieprocessen.