Sociale ongelijkheid in participatie

Participatie kan in veel gevallen sociale ongelijkheid in de hand werken. Factoren zoals het hebben van tijd, geld en kennis van participatietrajecten hebben invloed in hoe toegankelijk het is om mee te doen. Door het vertalen van ambtelijke processen en het werken met vergoedingen kan er meer sociale gelijkheid worden bereikt.

 

Michiel Stapper is Assistant Professor bij Tilburg Universiteit en onderzoeker op het gebied van inspraakprocedures en participatieprocessen.