Transparantie in participatie

Transparantie, helderheid en eerlijkheid zijn cruciaal voor het slagen van een participatieproces in de gebiedsontwikkeling. Om een vertrouwensband met bewoners op te bouwen moeten grenzen duidelijk worden aangegeven en afspraken worden nagekomen.

 

Geert Roovers is lector bij Saxion University en Senior bij Antea Group.