Waarom zou je überhaupt participeren?

Bewoners spelen steeds vaker een actieve rol in de gebiedsontwikkeling. Ze zijn ofwel initiatiefnemer, of doen mee aan een participatietraject dat wordt georganiseerd door een gemeente of ontwikkelaar. Wat zijn de grootste barrières? En wat is er nodig om betrokkenheid van bewoners te doen slagen? In dit college gaat moderator Natasja van den Berg in gesprek met onderzoekers Wendy Tan (Universiteit Wageningen) en Melika Levelt (Hogeschool van Amsterdam) om antwoord te geven op de vraag ‘Waarom zou je überhaupt participeren?’ Zij deden jarenlang onderzoek naar deze vraag en gaan in op de belangrijkste barrières en mogelijke oplossingen.